Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Una recerca dirigida per investigadores de l'IDIAPJGol ha estudiat els efectes de la COVID persistent per millorar-ne el tractament a l'atenció primària

Els pacients que han format part de l’estudi comparteixen que els símptomes neurològics eren els més freqüents com a símptomes inicials, seguits dels respiratoris

Covid persistent

Un estudi dut a terme per un equip de recerca internacional, amb la participació d'investigadors de l'IDIAPJGol, ha caracteritzat, agrupat i trobat patrons en els símptomes de la COVID persistent. La recerca mostra com els símptomes generals i neurològics van ser els més freqüents com a símptomes inicials, seguits de símptomes respiratoris tant en dones com en homes. No obstant això, ha trobat diferències, ja que homes i dones tendeixen a mostrar quadres diferents a causa de la gran varietat de símptomes que provoca aquest virus.

La publicació d'aquest dossier té implicacions significatives per al maneig de pacients amb COVID-19 a llarg termini a l'atenció primària. Destaca la diversitat i persistència dels símptomes, amb la importància de comprendre les diferències de gènere en els patrons de símptomes per adaptar estratègies de tractament. Aquests coneixements poden orientar els professionals a proporcionar una atenció integral i personalitzada als pacients amb COVID persistent, tenint en compte la naturalesa variada i evolutiva dels seus símptomes.

La investigació sobre la COVID-19 persistent revela que, tot i que els símptomes generals, com la fatiga, prevalen en ambdós sexes en tres punts temporals, existeixen notables diferències de gènere en símptomes dermatològics, olfactius i cognitius. Es van identificar cinc grups de símptomes, destacant el grup de Gust i Olfacte i el grup Multisistèmic, aquest últim més prevalent en homes, mentre que el grup Menstrual va ser el més estable amb el temps. La recerca suggereix que l'evolució dels símptomes de la COVID-19 persistent és complexa i variable, amb diferents trajectòries i fenotips.

La mostra de pacients a Catalunya es va reclutar mitjançant un procés de captació en col·laboració amb el grup d'afectats de COVID persistent. Es va realitzar una enquesta en línia entre març de 2020 i juny de 2021, principalment amb pacients no hospitalitzats. Es van utilitzar mètodes de mostreig per conveniència i bola de neu. L'enquesta en línia va recopilar respostes de 905 participants, amb un temps mitjà d'entre 8 i 9 mesos entre l'inici dels símptomes i la resposta al qüestionari. Es van recopilar dades sobre 117 símptomes agrupats en 18 categories, i es va dur a terme una anàlisi d'aquests dividits en els períodes compresos entre els primers 21 dies, als 22-60 dies i els tres mesos.

*Investigadors de l’IDIAP Jordi Gol

Torrell, G., Puente, D., Jacques-Aviñó, C*., Carrasco-Ribelles, L. A*., Violán, C*., López-Jiménez, T., Royano, V., Cantón, A. M., Medina-Perucha, L*., Rodríguez-Giralt, I., & Berenguera, A.* (2024). Characterisation, symptom pattern and symptom clusters from a retrospective cohort of Long COVID patients in primary care in Catalonia. BMC Infectious Diseases, 24(1), 82.