Fem recerca per la salut de les persones

25 anys web apaisada 

 

 

25 motius per fer recerca en Atenció Primària

 

1. Perquè la majoria de l’assistència sanitària al nostre país es dona a l’Atenció Primària

2. Per donar resposta al gran volum de preguntes científiques que sorgeixen en l’Atenció Primària

3. Per transformar i millorar la pràctica clínica a partir de l’evidència científica

4. Perquè ens permet investigar els problemes que afecten a les persones en entorns clínics reals

5. Perquè ens permet estudiar els paràmetres dels pacients al llarg del temps i, així, conèixer de manera precisa el resultat de les intervencions

6. Per empoderar el personal assistencial

7. Per auditar els procediments i comprovar que els protocols i pràctiques de l’atenció primària són efectius i eficients

8. Per avançar en el coneixement de les malalties i identificar els factors que intervenen en la salut de les persones

9. Per augmentar, actualitzar i difondre el coneixement sobre la prevenció i promoció de la salut

10. Per adaptar de forma adient les TIC als processos de salut i de malaltia

11. Perquè la seva atenció de proximitat, personalitzada i continuada, fa de la Primària una font natural per a la recerca i la millora de la qualitat de vida

12. Perquè els equips de l’Atenció Primària són interdisciplinaris i aporten una mirada integrativa i holística

13. Perquè és necessari investigar les malalties que s’atenen a l’Atenció Primària, ja que la recerca hospitalària no és extrapolable

14. Per millorar el desenvolupament del país i la qualitat de vida de la ciutadania

15. Per tenir una visió i un pensament crític que aporti valor a la nostra activitat assistencial

16. Perquè volem seguir aprenent i millorant cada dia

17. Per estar actualitzats i innovar en la nostra feina

18. Perquè les millores en l’atenció primària impacten a tot el sistema de salut i al benestar de tota la població

19. Perquè estem a prop de la gent i els resultats es tradueixen directament en una millor assistència a les persones

20. Perquè tenim molt clar que els estils i condicions de vida de les persones són determinants en el seu estat de salut

21. Perquè la recerca en salut pública és necessària i és a l’Atenció Primària on es donen tots els condicionants per dur-la a terme

22. Per transformar la imatge que és té de l’Atenció Primària i que la societat la percebi també com un àmbit que evoluciona, innova i aporta nou coneixement

23. Per crear estàndards de bona pràctica clínica que redueixin la variabilitat i millorin els resultats

24. Per trobar respostes als nostres reptes

25. Perquè tenim cura de les persones des que neixen fins que moren: la nostra recerca suposa una millora per a totes les etapes de la vida