Fem recerca per la salut de les persones

Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària
sidiap logo 

Per a més informació, consulteu la pàgina web del SIDIAP: www.sidiap.org

 

El SIDIAP és una plataforma innovadora de recerca basada en la història clínica informatitzada amb una gran diversitat temàtica de projectes nacionals i internacionals realitzats i en procés.

 

Missió

La missió del SIDIAP és la de desenvolupar i mantenir una plataforma d’informació d’excel·lència amb dades procedents del sistema de salut i oferir serveis de suport a la recerca amb la finalitat de generar coneixement i difondre els resultats per millorar la pràctica assistencial i la salut de les persones.

 

Visió

La creació del SIDIAP ha de permetre potenciar la recerca pròpia de l’ICS, tant a nivell estratègic de Centre Corporatiu com a nivell territorial, així com fomentar l'avaluació sanitària de la institució i millorar-ne la gestió clínica mitjançant la creació de nou coneixement.

El SIDIAP ha de permetre a l’IDIAPJGol poder promoure la recerca i participar i liderar projectes altament competitius a nivell nacional i internacional, i participar en diverses infraestructures de recerca, així com establir aliances estratègiques amb altres institucions i xarxes de recerca.

 

Valor afegit
  • Una única base de dades amb alta representativitat poblacional
  • Simbiosi amb l'ICS per millorar la qualitat de la informació registrada
  • Validesa de la informació disponible
  • Dades extres
  • Disponibilitat de mapes vectorials
  • Experiència en projectes nacionals i internacionals