Política de privacitat i protecció de dades

 

Legislació Aplicable: 

Reglament General de protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals

Responsable del Tractament de les Dades:

Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) (CIF: G60954104), Gran Via Corts Catalanes 587, àtic, 08007 Barcelona.

Finalitat del Tractament de les Dades: 

La seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la nostra relació comercial i prestació de serveis derivada d'aquesta així com a efectes de l'enviament de comunicacions informatives en el marc de les activitats in finalitats de la nostra entitat.

Delegat de Protecció de Dades:

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personals a l’IDIAPJGol i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personals.  És el Sr. Josué Sallent Ribes i la seva adreça electrònica és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Base Jurídica del Tractament:

  • En compliment d’una relació contractual amb l’IDIAPJGol.
  • Quan ens doni el seu consentiment. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment en la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Per interès legítim de l’IDIAPJGol.
  • Compliment d’obligacions imposades per Llei. 

Destinataris de les Dades:  

L’IDIAPJGol sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica en el moment de la seva recollida  i en els casos previstos per llei, en el supòsit de requeriment judicial o a petició de l'Administració Pública en l'àmbit de la seva potestat.

Temps de Conservació de les Dades:

Conservarem les seves dades durant el temps necessari i pertinent per al compliment de la finalitat amb la qual varen ser recollides. Posteriorment, seran suprimides.

Drets de les persones interessades i com es poden exercir:

  • Té dret a obtenir informació sobre si l’IDIAPJGol està tractant dades personals que el concerneixen, o no. 
  • Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  
  • Pot sol·licitar la limitaciódel tractament de les seves dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les seves dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica. 
  • En determinades circumstàncies, pot oposar-se, motivant la seva sol·licitud, al tractament de les seves dades personals.  
  • Té dret a rebre les dades personals que ens ha facilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable (portabilitat), si el tractament es basa en el consentiment o en un contracte i es fa per mitjans automatitzats.

Com es poden exercir els drets

Pot revocar el consentiment atorgat així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a a la portabilitat oposició, adreçant una sol·licitud en suport paper a l'IDIAPJGol (CIF: G60954104) (Gran Via Corts Catalanes, 587, àtic, 08007 Barcelona), o, en format electrònic a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Ha d’indicar clarament a la seva sol·licitud quin o quins drets exerceix.

Vies de reclamació:

Si creu que el tractament que hem fet de les seves dades no està d’acord amb la normativa, pot posar-se en comunicació amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, o té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva pàgina web: http://apdcat.gencat.cat.

Barcelona, 28 de maig de 2018