Fem recerca per la salut de les persones

foto borsa treball idiap web 17

 Acollida - Informació bàsica per als nous treballadors/es

 

Aspectes Generals de l’IDIAPJGol

Presentació

Estructura Organitzativa

Condicions Laborals

Jornada Laboral

 • La Jornada laboral habitual, és de 40 hores setmanals, entre 1764 i 1768 hores anuals, en funció de les festivitats nacionals, autonòmiques i locals del calendari, fixades per la direcció anualment. Aquestes hores són inferiors a les que marca el conveni d’oficines i despatxos de Catalunya, del qual ens regim.

Horari laboral

 • Tant l’hora d’entrada com de sortida és flexible entre les 8:00 i les 19:30 sempre i que es compleixi la jornada per la qual s’està contractat/da.
 • Les tardes dels divendres no es treballen si es vol, i són lliures per tothom.

 • Les persones que facin un horari inferior a 40h setmanals, establiran els seu horari d’acord amb les indicacions de la gerència, tot arribant amb un acord amb els seu cap superior.

 • Personal amb fills menors de 12 anys poden treballar 1 única tarda, en comptes de dos.

 • Registre de jornada diària, segons el Real Decret-llei 8/2019 de 8 de març es recorda:
 • - L’obligació d’emplenar l’imprès IMP-168 (Horaris treballadors/es).
  - L’ús ineludible de l'e-days, el qual permet registrar les variacions en l'hora d'entrada, sortida i vacances de cada treballador/a d'acord amb la flexibilitat horària contemplada a l'IDIAPJGol.

Vacances

 • Els dies de vacances de cada any dependran de la jornada total anual i els dies de tancament obligatori de l’IDIAPJGol, estaran detallats al programa e-days a la pestanya “Personal Dashboard” i a dins de l’apartat “Notice Board”.

 • Les vacances reporten per anys naturals. Qui no estigui a l'empresa l'1 de gener només en tindrà dret a la part proporcional dels dies de vacances que li corresponguin.

 • L’acceptació o no de les vacances, dependrà en funció de les necessitats del departament. En períodes de vacances escolars, tindrà prioritat el treballador amb fills en edat escolar.

 • Es poden traspassar 5 dies a l'any següent.

 • La resta s'han de gastar abans del 31 de desembre.

Gestió de Baixes

 • És d’obligat compliment que quan estigueu de baixa ens heu de fer arribar el comunicat mèdic de baixa, els comunicats de confirmació i el comunicat d'alta tan aviat com els tingueu. NO ens cal el document original, ja en tenim prou amb una reproducció llegible (fotografiat amb el mòbil o bé escanejat).

 • El podeu fer arribar per correu-e a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Permisos

 • El/La treballador/a, previ avís i justificació, podrà absentar-se de la feina, amb dret a remuneració per els motius: matrimoni, naixement de fills, per trasllat del domicili habitual (segons l’ET i el conveni aplicable).

 • Accés a permisos sense sou.

Teletreball

 • Es permet treballar des de casa amb autorització del cap superior, o bé que la situació obligui a fer-ho

Formació del personal

• La formació del personal és considerada com una eina fonamental per l’adequat ajust al lloc de treball i el desenvolupament professional i personal, aquesta es garanteix mitjançant el Pla de Formació, a on les actuacions formatives a desenvolupar es determinen en funció de les necessitats detectades en cada àrea i/o lloc de treball .

• Les necessitats formatives venen determinades per les peticions del personal tant els propis treballadors com els directius. La formació majoritàriament és de caràcter voluntari.

Comunicació

Els canals que l’organització disposa són diversos, com: Web de l’IDIAPJGol, l’Infogol, Twitter, correus electrònics, notificacions de RH per el personal contractat, difusions de convocatòries, taulons d’anuncis, etc.

Responsabilitat Social Corporativa

Pla d’Igualtat d'Oportunitats

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

El servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’IDIAPJGol, està mancomunat amb el servei de l’ICS i altres instituts de recerca.

L’IDIAPJGol disposa d’una sèrie d’annexes al manual d’acollida, per tal d’anar completant la informació de riscos laborals, com:

 • Annex II – Instruccions d’actuació davant d’una emergència.
 • Annex III – Mesures preventives per treball a les oficines.
 • Annex IV – Seguretat Viària.
 • Annex V – Protecció a la treballadora embarassada.
 • Annex VII – Qüestionari general de salut per al personal de nova incorporació.
 • Annex VIII – Consentiment per a la realització de l’examen de salut inicial.

En cas d’accident de treball, heu de:

 • Acudir o bé trucar a qualsevol persona del Departament Personal (Laia Alvaro, David Merino, Sandra Illan), us adreçaran a l’assistència mèdica de l’ICS i/o us lliuraran un Comunicat d’Assistència per anar a la Mútua.

 • Recordeu que no us atendran si el comunicat d’assistència no està signat ni segellat per direcció de l’IDIAPJGol.

 • Recordeu que tot accident en el trajecte d’anada o tornada de la feina es considera accident de treball.

 • Col·laboreu en l’anàlisi dels fets ocorreguts i en la proposta de mesures correctores per a la millora de les condicions de treball.

Protocol Prevenció de l’Assetjament a l’IDIAPJGol

• L’IDIAPJGol és una empresa que promou condicions de treball que eviten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, mitjançant determinades accions, entre les que destaquem la conscienciació, la sensibilització, la formació, mecanismes de detecció, sancions i procediments per a formular queixes i denúncies, així com el nomenament d’una persona responsable en aquestes temàtiques.

• Ens comprometem a garantir la confidencialitat davant d’un cas d’assetjament sexual i/o per raó de sexe així com la protecció de possibles represàlies. Protocol Prevenció de l’Assetjament Sexual a l’IDIAP
Annex 1 Sol·licitud d'intervenció
Annex 2 Document de consentiment informat
Annex 3 Informe de la Comissió d'Investigació interna.pdf

Igualtat de Gènere

• L’IDIAPJGol juntament amb els altres 18 centres de recerca en salut de Catalunya, van signar la Carta de Compromís d’Igualtat de Gènere en el marc de la primera Cimera de Gènere en Ciències de la Salut, impulsada pel Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’AQuAS.

• La carta de compromís d’igualtat de gènere inclou 12 compromisos per la igualtat de gènere i un pla de treball

Consultes o suggeriments

Si teniu un dubte, una consulta, una queixa, un agraïment o un suggeriment, podeu contactar mitjançant l’adreça de correu electrònic  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Indica a l’assumpte: “Acollida”.