escribir asesoramiento filiación

 

Afiliació dels autors en les publicacions científiques

 

L'objectiu del següent article és proporcionar als investigadors de l'IDIAP, l'ICS i les entitats relacionades, criteris per posar adequadament l'afiliació de l'autor en les diverses publicacions que es facin.

Criteris generals

En els informes o qualsevol altre escrit científic han d'aparèixer tots els autors i ha de constar la seva afiliació institucional. En el cas del primer autor això és molt important, ja que la majoria d'informes bibliomètrics es basen en l'afiliació del primer autor (com per exemple el Pubmed).

La correcta assignació del lloc de treball afavoreix la visibilitat dels centres i institucions dins la comunitat científica internacional, així com la fiabilitat d'indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte, ranking, etc. de països, regions i institucions.

Les afiliacions en general incorporen la institució, seguit de la ciutat i el país. Tot separat per comes, no per punts.

Es recomana incloure el nom del centre en l'idioma original. Incloure el nom traduït a l'anglès és una pràctica comuna entre alguns investigadors per facilitar la visibilitat internacional del centre, tanmateix, només es podria fer si el centre té un nom normalitzat prèviament acceptat per la institució i sempre acompanyant-lo de les sigles corresponents al nom del centre en la llengua original (Per exemple: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català de la Salut es posaran en català). En el cas de revistes estrangeres, el país es posarà com Spain.


Criteris d'afiliació dels autors

Un autor pot tenir més d'una afiliació. En general, l'afiliació primària dels professionals correspon al seu lloc de treball, després l'institut de recerca sanitària corresponent, la ciutat i el país. També pot haver-hi una tercera adscripció (Universitat, etc.).

Si un professional de la seu central de l'IDIAP és autor, s'identificarà l'IDIAP Jordi Gol. A més, tots els que tinguin la targeta esfera Universitat Autònoma de Barcelona (és a dir el niu) han de fer constar l'afiliació Universitat Autònoma de Barcelona.

1 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

2 Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

Si es tracta d'un professional d'una USR, es farà constar:

1 Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Mataró, Spain.

Com en el cas anterior els professionals de les USR que tinguin també el niu, faran constar com a segona afiliació la UAB:

2 Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

Pel personal d'atenció primària de l'ICS, es posarà lloc de treball o UP, Direcció d'Atenció Primària i ICS (no es posa la SAP a menys que la SAP sigui la mateixa unitat productiva). Es recomana a tots els centres d'atenció primària de l'ICS que posin la doble afiliació fent constar l'IDIAP/USR-IDIAP. L'ICS va crear l'IDIAP perquè gestionés, donés suport i assessorament a la recerca en l'àmbit de primària i per aquest fet es creu important posar la doble afiliació.

Així doncs el model que proposem és el següent:

1 Centre d'Atenció Primària... Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain.

1 Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Gironès – Pla de l'Estany, Direcció d'Atenció Primària.... Institut Català de la Salut, Girona, Spain.

(BCN: és Gerència Territorial de Barcelona, la resta de Catalunya són Direccions no àmbits).

2 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

Doble afiliació amb USR: Si hi ha un professional vinculat amb les USR del seu territori (alliberats, temps parcial, etc.) es farà constar el centre i la USR i aleshores ja no cal posar l'IDIAP com a segona afiliació, ja que la USR ja incorpora el nom, com per exemple:

1 Centre d'Atenció Primària ....... Direcció d'Atenció Primària ..... Institut Català de la Salut, ....., Spain.

 2 Unitat de Suport a la Recerca .... Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

Casos especials:

Si es tracta personal cedit per l'ICS a l'IDIAP Jordi Gol, caldrà posar les dues institucions:

1 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

2 Institut Català de la Salut, ....., Spain.

En cas d'hospital universitari es podria també citar:

1 Departament .... Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.

Existeixen casos especials de personal que són col·laboradors, professors associats, etc. d'altres universitats. En aquest cas no es posaria la UAB sinó la universitat a la qual està duent la seva tasca de docència, etc.

El CIBER i SCEN ja donen les seves pautes d'afiliació.

Les RETICS/RICORS van a agraïments. Consulteu l'apartat Com referenciar el finançament FIS