Fem recerca per la salut de les persones

SCReN - UCICEC Jordi Gol

spanish clinical research network logo

 

Presentació:

La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) forma part de la plataforma SCReN (Spanish Clinical Research Network)una estructura de suport a la recerca clínica, sobretot a assajos clínics multicèntrics. La plataforma està formada per 29 unitats d'investigació d'11 comunitats autònomes que reben el nom d'UICECs ("Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos").

Els objectius d'aquesta plataforma són aconseguir un nivell avançat de competència tècnica dels processos relacionats amb el desenvolupament i gestió de la recerca clínica, garantir el compliment de requeriments legals i la competència dels investigadors participants en estudis de la plataforma sobre aspectes metodològics i BPC entre d'altres.

 

Membres:
  • Rosa Morros Pedrós, coordinadora.
  • Ramon Monfà Escolà, monitora i coordinadora d'assaigs.
  • Dan Ouchi Vernet, estadístic.
  • Ainhoa Gómez Lumbreras, responsable de farmacovigilancia.

 

Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos.

Expedient: PT17/0017/0004.     Import concedit: 102.300 €.

LOGO FEDER complert