Investigamos para la salud de las personas

0
0
0
s2smodern
Estudi de l'IDIAPJGol sobre la malaltia celíaca

Investigadors de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària IDIAPJGol estudiaran la prevalença de la malaltia celíaca i el compliment de la dieta sense gluten en pacients celíacs atesos a l’atenció primària.

 170718 celiacs idiapjgol

 

L'IDIAPJGol estudiarà la malaltia celíaca a l'atenció primària 

Un estudi de l'IDIAPJGol vol conèixer quants casos de celiaquia es diagnostiquen en els nens i els adults atesos a l'atenció primària, descriure'n les característiques clíniques i com se’ls realitza el procés diagnòstic, determinar el grau de compliment de la dieta sense gluten d'aquests pacients, i estudiar els factors relacionats amb el seguiment o no de la dieta, el control clínic i la qualitat de vida dels celíacs atesos a les consultes d’atenció primària.

La celiaquia és un trastorn sistèmic de base immunològica causat per la ingesta de gluten, que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments. És una patologia freqüent que afecta l’1 % de població general i, en les darreres tres dècades, ha experimentat un notable augment. Però, malgrat els avenços en el seu coneixement i en el desenvolupament de les proves diagnòstiques, la majoria de casos no són detectats i hi ha un retard en el diagnòstic. Si no es detecta i no es tracta, es poden produir complicacions amb conseqüències en l’estat de salut i la qualitat de vida dels qui la pateixen.

D’altra banda, l’únic tractament del qual es disposa per al control adequat de la malaltia és seguir una dieta estricta sense gluten tota la vida, que implica eliminar totalment els aliments que contenen blat, ordi, sègol i derivats; tenir cura de la composició i tractament dels aliments, i adaptar-se a nous hàbits. En aquest sentit, una correcta educació nutricional i el suport dels professionals de la salut, la família i altres pacients celíacs són molt importants.

“L’atenció primària és el primer nivell assistencial, i es caracteritza per la seva accessibilitat, per l’atenció mantinguda en el temps, i per una àmplia experiència en educació, prevenció i promoció de la salut. En aquest sentit, els professionals d’atenció primària tenim un paper destacat en la detecció de la celiaquia, l’educació sobre la dieta sense gluten, i el control de la malaltia. Amb aquesta recerca volem saber què estem fent, com ho estem fent i en què podem millorar” explica Ivan Villar, investigador principal de l’estudi.

Reconegut per l'Associació de Celíacs de Catalunya

En el projecte de l’IDIAPJGol, becat per l’Associació de Celíacs de Catalunya, hi participaran pacients amb diagnòstic confirmat de malaltia celíaca que es visiten a dotze equips d'atenció primària urbans de l'Hospitalet de Llobregat. Se'ls realitzarà una entrevista clínica per recollir informació sobre diferents variables sociodemogràfiques, el procés de diagnòstic (inici dels símptomes, proves realitzades, nombre de visites, professionals consultats abans del diagnòstic, etc.) i el seguiment clínic (professional que realitza el seguiment, visites de control, informació rebuda i fonts, proves, etc.). Igualment, mitjançant diferents tests, es valorarà el coneixement sobre la dieta sense gluten, el compliment, i la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pacients.

L’objectiu de l’estudi, que també ha obtingut la 18a beca per a la capacitació en investigació i realització del doctorat a l'Atenció Primària de l'ICS i l'IDIAPJGol, és "donar el primer pas per establir estratègies de millora en el procés diagnòstic, el control clínic i el seguiment d'aquests pacients a l'atenció primària, i a d'altres nivells assistencials, que millorin l’atenció sanitària i la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia”, conclou Ivan Villar, investigador de l’IDIAPJGol.

 

 

 

 

 

Etiquetas: IDIAPJGol, Celiaquia, Associació de Celíacs de Catalunya