Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
0
0
0
s2sdefault

Una eina de diagnòstic de depressió consensuada per fer servir a molts països: un repte!
Una metodologia RAND / UCLA

One consensual depression diagnosis tool to serve many countries: a challenge!
A RAND/UCLA methodology

A partir d'una revisió sistemàtica de la literatura (SLR), es va fer evident que els investigadors de la Generalitat de Catalunya (GP) necessitaven una eina de validació consensuada per tal de permetre una recerca col·laborativa multicèntrica, en la pràctica diària, a tota Europa. Quina eina de diagnòstic per a la depressió, validada contra l'examen psiquiàtric segons el DSM, seria la selecció dels metges de capçalera com la millor per a la seva utilització en la investigació clínica tenint en compte la combinació d'eficàcia, fiabilitat i ergonomia? Es va utilitzar una RAND / UCLA, que combina les qualitats del procés Delphi i del grup nominal. Es van seleccionar investigadors de diferents països europeus. Es van validar les eines extretes SLR contra el DSM. L'índex Youden es va utilitzar com a criteri d'eficàcia i l'alfa de Cronbach com a criteri de fiabilitat. Es van extreure dades ergonòmiques de la literatura. S'ha provat l'ergonomia cara a cara.

cervell idiapjgol

0
0
0
s2sdefault

Effects of metabolic syndrome on arterial function in different age groups: the Advanced Approach to Arterial Stiffness study

L'objectiu de l'enfocament avançat de l'estudi de rigidesa arterial va ser comparar la rigidesa arterial que es va mesurar simultàniament amb dos mètodes diferents en diferents grups d'edat d'adults de mitjana edat i majors amb o sense síndrome metabòlica (MetS). També es van estudiar els efectes específics dels diferents components de MetS en la rigidesa arterial.

0
0
0
s2sdefault

World Family Doctor Day 2018: "Family doctors - leading the way to better health"

El dia mundial del Metge Familiar (FDD) - 19 de maig - va ser declarat per primera vegada per WONCA l'any 2010 i s'ha convertit en un dia per ressaltar el paper i la contribució dels metges familiars als sistemes sanitaris del món. L'esdeveniment és una oportunitat meravellosa per reconèixer el paper central de la nostra especialitat en la prestació d'atenció mèdica personal, integral i continuada per a tots els nostres pacients. També és una oportunitat per celebrar el progrés de la medicina familiar i les contribucions especials dels metges familiars a nivell mundial.

wonca 2018 idiapjgol

 

Més informació: WONCA

0
0
0
s2sdefault

Fòrum Premis Albert Jovell
4a Edició - 2018

El Fòrum Premis Albert Jovell convoca la seva quarta edició per seguir premiant projectes relacionats amb la salut que impulsin el model sanitari Afectiu - Efectiu basat en la filosofía del Dr. Albert J. Jovell.

Tens fins al 26 de març per inscriure els teus projectes. 
- Presenta la teva Candidatura -

jovell idiapjgol

0
0
0
s2sdefault

Effects of a Primary Care-Based Multifactorial Intervention on Physical and Cognitive Function in Frail, Elderly Individuals: A Randomized Controlled Trial

L’estudi “Fragility”, un projecte FIS desenvolupat al EAP Raval Nord, juntament ambels EAPs de Ciutat Vella, Manso i el servei de Rehabilitació de Drassanes entre els
 anys 2013 i 2017, té l'objectiu d’avaluar si un programa d'intervenció multifactorial a l’Atenció Primària podria modificar els paràmetres de fragilitat física i cognitiva en persones d'edat avançada.

Es va dur a terme un assaig clínic aleatoritzat i multicèntric, amb un total de 352 pacients, ≥65 anys d'edat amb detecció positiva de fragilitat. La intervenció de 12
setmanes va consistir en: exercici físic, ingesta de batuts

hiperproteics, tallers de memòria i la revisió de la medicació. Es va fer un seguiment als 3 i 18 mesos.

Un total de 347 participants (98,6%) van completar l'estudi, edat mitjana 77,3 anys i 75,3% dones . Després de 3 i 18 mesos, la diferència entre els grups mostrava millores significatives per al grup d'intervenció en totes les comparacions: el rendiment físic i bateria neurocognitiva van millorar i la quantitat de prescripcions va disminuir.

Conclusions: La intervenció multifactorial física, nutricional, neurocognitiva i farmacològica és efectiva per revertir mesures de fragilitat tant a curt termini com a 18 mesos. Els beneficis duradors d'un programa d’intervencions en ancians

fràgils aconsellen la seva priorització a l’Atenció Primària.

article idiapjgol 3

Enllaç a l'article: https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glx259/4810780